Category: Cymraeg

Diwrnod Hyfforddiant

Bydd ein llyfrgelloedd yn cau ar gyfer hyfforddiant staff 12pm, Tachwedd 21ain, ac yn ailagor fel arfer Tachwedd 22ain. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw amhariad y gallai hyn ei achosi,

Read More »

Rhaglen Croeso Cynnes Awen

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau rhad ac am ddim y gaeaf hwn ledled y fwrdeistref sirol o 1st Tachwedd 2022 i 31st Mawrth 2023. P’un a

Read More »

Wythnos y Llyfrgelloedd

Rydym wedi cyffroi ynghylch Wythnos y Llyfrgelloedd sydd ar ddod! Trefnir Wythnos y Llyfrgelloedd gan CILIP – Y Gymdeithas Lyfrgelloedd a Gwybodaeth ac mae’r cyfan yn ymwneud â dysgu rhywbeth

Read More »

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.