Bardd Plant y Book Trust yn ymweld â Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr

cl12-2-16x9

Bydd Bardd Plant presennol y Book Trust, Joseph Coelho, bardd ac awdur nofelau Frankenstiltskin, yn Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Mercher, 6 Medi.

Mae Bardd Plant Waterstones, Joseph Coelho, yn fardd perfformio, dramodydd ac awdur plant llwyddiannus o Gaint. Enillodd ei gasgliad cyntaf o farddoniaeth Werewolf Club Rules (Frances Lincoln, 2014) Wobr Barddoniaeth CLiPPA CLPE 2015. Mae barddoniaeth a pherfformio yn ganolog i’w waith ac mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad o gynnal sesiynau llythrennedd creadigol deinamig mewn ysgolion. Ei nod yw ysbrydoli pobl ifanc drwy straeon a chymeriadau y gallan nhw uniaethu â nhw ac mae’n trafod themâu fel ofn, dewrder, amrywiaeth, diolchgarwch, empathi a cholled.

Mae’r sesiwn hon yn addas i blant rhwng 5 – 12 oed. Mae’r sesiwn am ddim a gallwch chi archebu lle drwy gysylltu â Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 754830.

Rhannu’r dudalen hon

Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn

“Dydych chi byth yn rhy hen i osod nod arall nac i freuddwydio breuddwyd newydd.” CS Lewis Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn ar 1st Hydref gyda rhaglen

Darllen Rhagor

Ymgyrch Darllen a Dychwelyd BorrowBox

Ydych chi wrth eich bodd yn defnyddio Borrowbox? OFedi18byddcyfnodau benthyg newydd yn cael eucyflwyno– a bydd pobeitemyncaeleibenthygambythefnosyn hytrach na 3 wythnos.Ond does dim angenpoeniosydych chi’nhofficymrydeichamser,byddwchchi’n dalialluadnewyddu’cheitemau. MaeBorrowBoxhefydynannogpobli”Ddarllen a Dychwelyd”adod age-Lyfrauneue-lyfrau

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe