Llyfrgell Dros Dro yn Ysgol Gyfun Porthcawl

PORTHCAWL NEW MOST RECENT

Mae Llyfrgell Porthcawl ac Ysgol Gyfun Porthcawl wedi dod at ei gilydd i gyrraedd darllenwyr anfoddog a myfyrwyr prysur gyda chyflenwad o lyfrau am ddim. Ers mis Ionawr, mae llyfrgell y dref wedi bod yn darparu amrywiaeth o lyfrau ffuglen i bobl ifanc ar gyfer llyfrgell dros dro yn yr ysgol. I ddechrau, roedd y llyfrgell dros dro yn darparu ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 ond mae cynlluniau i gynnig y gwasanaeth i grwpiau blynyddoedd eraill hefyd.

Dywedodd Steve Howells o Ysgol Gyfun Porthcawl: “Fel Cydlynydd Llythrennedd rwyf yn lladmerydd cryf dros y cydweithio agos rhwng ein hysgol ni a’r llyfrgell. Dylai llyfrgell fod yn galon ac enaid unrhyw dref; mae darllen ei hun yn cynnig cyfle i blant ac oedolion fanteisio ar gyfoeth diderfyn dychymyg, hanes a phrofiad.

“Gyda chysylltiadau cryf y llyfrgell â’r gymuned a’r agosrwydd at yr ysgol, mae’n amlwg y gall ein myfyrwyr elwa ar y doreth enfawr o adnoddau a gwybodaeth sydd gan y llyfrgell. Yng ngeiriau’r Manic Street Preachers, ‘libraries gave us power’ a, gyda hyn mewn golwg, rwy’n credu’n gryf y bydd y bartneriaeth hon yn cyfoethogi dysgu ein myfyrwyr ac yn eu grymuso i ddod yn ddysgwyr gydol oes.”

Mae Ysgol Gyfun Porthcawl wedi penodi Llysgenhadon Llyfrgell ar gyfer yr ysgol: disgyblion Casper a Chloe o Flwyddyn 7, sy’n mwynhau’r rôl yn fawr.

Dywedodd Casper: “Rwy’n credu bod darllen yn dueddol o fynd â’ch meddwl chi i le gwahanol ac mae’n eich helpu chi i oresgyn problemau gan ddychmygu byd gwahanol lle mae pethau’n well, gan ar yr un pryd, gwella’ch meddwl a helpu’r byd”.

Dywedodd Chloe: “Fe wnes i wir fwynhau’r Soul Hunter ac roedd ganddo lawer o droeon ac roedd yn codi ofn neidio o’ch croen arnoch chi – gallai dyn da droi’n ddihiryn neu i’r gwrthwyneb! Enw’r ail lyfr yr wyf i wedi’i gymryd o’r llyfrgell yw Empress and Aniya: mae’n hawdd uniaethu ag ef ac rwy’n edrych ymlaen at ddarllen mwy. Rwy’n credu bod llyfrgelloedd yn bwysig oherwydd, o ran llyfrau, efallai na fyddwch chi’n hoffi’r llyfr – felly mae gallu dychwelyd llyfr ar unrhyw adeg yn gysur mawr gan eich bod chi’n gwybod nad ydych chi wedi gwastraffu’ch arian!”

Ychwanegodd Karen Wyatt, Cynorthwyydd Llyfrgell Llyfrgell Porthcawl: “Fel Cynorthwyydd Llyfrgell eithaf newydd a darllenydd brwd, roedd yn teimlo’n rhwystredig gweld cymaint o lyfrau ffuglen anhygoel i bobl ifanc yn eistedd ar silffoedd, gyda chyn lleied o bobl yn eu benthyg nhw. Datblygodd syniad y llyfrgell dros dro o ddymuniad i ehangu’r cyfle i bobl ifanc fanteisio ar lyfrau”.

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe