Mae Julie Golden Yn Gwneud Rhestr 125 CILIP

361649097_674133374759190_3545704892417280961_n

Llongyfarchiadau i Julie Golden, Goruchwyliwr Llyfrgell Maesteg, sydd wedi ennill lle clodwiw ar y CILIP (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth) 125 rhestr.

Mae’r rhestr hon yn cydnabod ac yn anrhydeddu cenhedlaeth newydd o lyfrgellwyr, gweithwyr proffesiynol rheoli gwybodaeth a gwybodaeth sy’n ysgogi newid cadarnhaol, yn gwneud gwahaniaeth ac yn cael effaith ar draws pob sector. Un o ddim ond pedwar derbynnydd llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru, mae hwn yn gyflawniad gwych i Julie ac rydym mor falch!

Enwebwyd y 125 o dderbynwyr i gyd ar gyfer meithrin perthnasoedd cadarnhaol i gefnogi pobl ifanc; am eu gwaith yn cefnogi a meithrin cydweithwyr sy’n newydd i’r proffesiwn; am ymgyrchu dros amrywiaeth a chynwysoldeb; ac am gofleidio sgiliau digidol newydd.

Wrth gyhoeddi’r rhestr 125, dywedodd Prif Swyddog Gweithredol CILIP, Nick Poole:

“Wrth i ni wynebu mwy o newid a chyfleoedd yn y blynyddoedd i ddod, gan lywio tirwedd ddigidol sy’n datblygu’n gyflym, gyda heriau ychwanegol sensoriaeth a diffyg gwybodaeth, ac angen cynyddol frys i fyw a gweithio mewn ffyrdd mwy cynaliadwy, bydd y 125 o weithwyr proffesiynol newydd hyn yn arwain y ffordd. Dyma set o unigolion angerddol, sy’n cyfrannu egni, gwybodaeth ac effaith i’r sefydliadau, sefydliadau a chymunedau y maent yn eu gwasanaethu.”

Rhannu’r dudalen hon

Ymgyrch Darllen a Dychwelyd BorrowBox

Ydych chi wrth eich bodd yn defnyddio Borrowbox? OFedi18byddcyfnodau benthyg newydd yn cael eucyflwyno– a bydd pobeitemyncaeleibenthygambythefnosyn hytrach na 3 wythnos.Ond does dim angenpoeniosydych chi’nhofficymrydeichamser,byddwchchi’n dalialluadnewyddu’cheitemau. MaeBorrowBoxhefydynannogpobli”Ddarllen a Dychwelyd”adod age-Lyfrauneue-lyfrau

Darllen Rhagor

Rhestr Llyfrau Newydd

A oes gennych chi ddiddordeb yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Medi 2023:

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe