Cwis Sirol Diwrnod y Llyfr Llyfrgelloedd Awen

Book Club Quiz Final 2023_127

Yn dilyn ymlaen o’n dathliadau Diwrnod y Llyfr ym mis Ebrill, cynhaliwyd ein Cwis Sirol Diwrnod y Llyfr ddoe ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl.

Roedd y cwis yn cynnwys cyfres o gwestiynau, a arweiniodd wedyn at rownd benderfynu ar gyfer yr ail safle.

Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Gynradd Coety a oedd yn fuddugol, a da iawn hefyd i Ysgol Gynradd Llangrallo a ddaeth yn ail.

Hoffem ddweud diolch yn fawr a da iawn hefyd i’r holl ysgolion a disgyblion a gymerodd ran.

Diolch yn fawr hefyd i Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd William Kendall, am fod yn bresennol a chyflwyno’r gwobrau i’r buddugwyr a’r ail orau.

Diolch hefyd i holl staff Awen a oedd yn rhan o drefnu’r diwrnod.

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen:

“Roedd yn wych gweld cynifer o ysgolion cynradd lleol yn cymryd rhan mewn rownd derfynol a oedd yn agos iawn yn y pen draw, gan arwain at sefyllfa rownd benderfynu. Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Coety sef pencampwyr ein sir a’r ail orau, Ysgol Gynradd Llangrallo. Diolch i’n Maer, y Cynghorydd William Kendall am rannu’r gwobrau ac am wneud argraff wych arnom trwy ddarllen ei gerdd ei hun.

“Er ei bod hi’n bron i 25 mlynedd ers iddi ddechrau gyntaf, mae’r gystadleuaeth hon yn parhau i fynd o nerth i nerth, â phob ysgol gynradd ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei gwahodd i gymryd rhan. Mae’n gyfle gwych i ni gyd annog a dathlu boddhad darllen ac i ddisgyblion gynrychioli eu hysgol mewn cystadleuaeth i’r sir gyfan.”

Rydym eisoes yn gynhyrfus ac yn edrych ymlaen at gwis y flwyddyn nesaf!

Rhannu’r dudalen hon

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Streic Y Glowyr Yn 40 Oed

Mae diwydiant, ac yn enwedig mwyngloddio glo, yn rhan hanfodol o’n hanes lleol. Roedd y pyllau glo yn dod â gweithwyr i’r cymoedd, gyda threfi’n tyfu yn yr amseroedd gorau

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe