Llwyddiant Gŵyl Llenyddiaeth Plant Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend Children's Literature Festival 2023

Gan bob un ohonom ni yma yn Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, diolch o galon i bawb a ddaeth i’n Gŵyl Llenyddiaeth Plant gyntaf erioed ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Diolch enfawr i’r holl awduron a’r darlunwyr wnaeth gynnal y gweithdai a’r digwyddiadau i ni yn holl safleoedd Awen, lleoliadau allgymorth ac ysgolion lleol. A diolch o galon i’r holl aelodau staff a phawb a oedd ynghlwm â’r Ŵyl gyfan a’i gwneud yn llwyddiant.

Dros y pythefnos diwethaf rydym wedi cynnal dros 100 o ddigwyddiadau i fwy na 1000 o bobl ledled y wlad, gan gynnwys mwy na 35 o artistiaid.

Rydym eisoes yn edrych ymlaen at Wŷl Llenyddiaeth Plant Pen-y-bont ar Ogwr y flwyddyn nesaf.

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe