Month: June 2023

Rhestr Llyfrau Newydd

A oes gennych chi ddiddordeb yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mehefin 2023:

Read More »

New Books List

Are you interested in the new books that are available at your local library? We have a range of fiction and non-fiction books available from June 2023: Fiction: Tom Hanks

Read More »

Dewis y Mis y Staff

Gall dewis yr hyn i’w ddarllen nesaf fod yn anodd, felly rydym ni’n gofyn i staff Llyfrgelloedd Awen argymell llyfr bob mis i’ch helpu i ddewis eich un chi. Y

Read More »

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe