Hanner Tymor y Pasg yn Llyfrgelloedd Awen

Maesteg Library (Blog Banner)

Mae llwyth o bethau’n digwydd yn Llyfrgelloedd Awen dros Hanner Tymor y Pasg.

Ewch i – Awen Libraries | Facebook i wybod mwy am ein digwyddiadau. Neu ewch i – Cym – Home – Awen Libraries (awen-libraries.azurewebsites.net) i weld rhestr lawn o’n holl ddigwyddiadau.

Sylwer, efallai bydd yn rhaid cadw eich lle cyn rhai digwyddiadau.

Rhannu’r dudalen hon

Gŵyl Lenyddiaeth Plant Pen-Y-Bont Ar Ogwr

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cynnal Gŵyl Llên Plant gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr o ddydd Sadwrn 20ed Mai i Sul 4ed Mehefin, diolch i gefnogaeth ariannol gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a Cyngor Bwrdeistref Sirol

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.