Hanner Tymor y Pasg yn Llyfrgelloedd Awen

Maesteg Library (Blog Banner)

Mae llwyth o bethau’n digwydd yn Llyfrgelloedd Awen dros Hanner Tymor y Pasg.

Ewch i – Awen Libraries | Facebook i wybod mwy am ein digwyddiadau. Neu ewch i – Cym – Home – Awen Libraries (awen-libraries.azurewebsites.net) i weld rhestr lawn o’n holl ddigwyddiadau.

Sylwer, efallai bydd yn rhaid cadw eich lle cyn rhai digwyddiadau.

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe