Ffenestri Ffantastig

Wonderful Windows Post 1[72]

Ymunwch â ni fis Chwefror wrth i ni eich gwahodd i ddod â rhywfaint o liw a chreadigrwydd i’n strydoedd trwy gymryd rhan yn ein prosiect Ffenestri Ffantastig.

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn gofyn i bobl addurno eu ffenestri yn ystod hanner tymor i helpu i greu oriel gymunedol, gan ddefnyddio’r thema ‘Ysbrydoli Cymru’. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw rhai deunyddiau crefft syml a’ch dychymyg. Byddwn yn rhannu awgrymiadau a syniadau da i chi greu eich arddangosfeydd eich hun, neu gallwch ddod draw i un o’n gweithdai. Bydd pecynnau o ddeunydd crefft ar gael i chi eu prynu hefyd, er mwyn i chi allu ymuno a chreu arddangosfa gartref!

Arddangoswch eich creadigaethau yn eich ffenestri ar 25 a 26 Chwefror, a chofiwch rannu eich arddangosfeydd ffenestr gorffenedig ar-lein gan ddefnyddio’r hashnodau #WonderfulWindows #FfenestriFfantastig er mwyn i bobl eraill eu mwynhau hefyd.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ac am syniadau ar gyfer eich creadigaethau, ymunwch â’n grŵp Facebook yma: https://orlo.uk/XpiQl

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe