Cystadleuaeth Stori Drosedd Fer

SHORT CRIME STORIES COMPETITION (2)

Fel rhan o’n Gŵyl ‘Trosedd’ rydym yn cynnal cystadleuaeth ‘Stori Drosedd Fer’.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob oed, ac mae croeso i chi gyflwyno stori fer, cerdd, soned neu limrig. Mae dwy reol gadarn:

  • Ni ddylai’r testun fod yn fwy na 500 gair (neu 1 ochr o bapur A4).
  • Dylid ei deipio ar ffont maint 12.

Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth hon yw 4pm ddydd Gwener 23 Rhagfyr 2022. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ym mis Ionawr ac mae’r gwobrau yn cynnwys deunydd ysgrifennu newydd hyfryd, a chyhoeddi yr hyn yr ydych wedi’i ysgrifennu ar wefan Awen.

Anfonwch eich cais gyda’ch manylion cyswllt at: yllynfi.library@awen-wales.com

Fel arall, gallwch roi ddod a’ch cais i un o Lyfrgelloedd Awen (mewn amlen yn nodi ‘Cystadleuaeth Trosedd/ – cofiwch gynnwys eich manylion cyswllt).

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich holl greadigaethau gwych!

Rhannu’r dudalen hon

Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn

“Dydych chi byth yn rhy hen i osod nod arall nac i freuddwydio breuddwyd newydd.” CS Lewis Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn ar 1st Hydref gyda rhaglen

Darllen Rhagor

Ymgyrch Darllen a Dychwelyd BorrowBox

Ydych chi wrth eich bodd yn defnyddio Borrowbox? OFedi18byddcyfnodau benthyg newydd yn cael eucyflwyno– a bydd pobeitemyncaeleibenthygambythefnosyn hytrach na 3 wythnos.Ond does dim angenpoeniosydych chi’nhofficymrydeichamser,byddwchchi’n dalialluadnewyddu’cheitemau. MaeBorrowBoxhefydynannogpobli”Ddarllen a Dychwelyd”adod age-Lyfrauneue-lyfrau

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe