Gŵyl Drosedd – Llyfrgelloedd Awen

Crime Month - NEW

Mis Trosedd gyda Llyfrgelloedd Awen a Threftadaeth 

Mae Llyfrgelloedd a Threftadaeth Awen wedi cyffroi ac yn falch o gyflwyno ein Gŵyl Drosedd gyntaf – gŵyl sy’n canolbwyntio ar droseddau ffuglen a ffeithiol, gydag elfen Gymreig. 

Wedi’i hariannu’n rhannol gan Llenyddiaeth Cymru, ac mewn cydweithrediad â chydweithfa Crime Cymru, bydd ein llyfrgelloedd wedi’u llenwi â thrafodaethau ac arddangosfeydd. 

Bydd yr arddangosfeydd yn llyfrgelloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg a’r Pîl yn tynnu sylw at droseddwyr lleol a straeon lleol am droseddau, gan gynnwys y Cap Coch chwedlonol, y Lladrad Bowrington Beiddgar a’r anfad Howard Marks. 

Bydd Cystadleuaeth Straeon Trosedd Byrion yn parhau drwy gydol y mis, wedi’i beirniadu gan awduron Crime Cymru. 

Hyrwyddir y gystadleuaeth yn y Pamffled Treftadaeth Troseddau sydd ar gael am ddim o bob llyfrgell Awen. Mae’r Pamffled hefyd yn cynnwys amrywiaeth o droseddau a throseddwyr hanesyddol o Gymru, o lofruddwyr i ladron afalau (yn llythrennol). 

Cynhaliwyd y digwyddiad cyntaf ddydd Mercher 2 Tachwedd yn Llyfrgell Pencoed, lle siaradodd Jacqueline Harrett, awdur The Nesting Place, am ei llyfr a’r broses ysgrifennu.  

 “Sefydlwyd Crime Cymru er mwyn hybu ysgrifennu straeon trosedd yng Nghymru ac mae llyfrgelloedd Cymru wedi bod yn gefnogol tu hwnt i hyn. Mae hi bob amser yn bleser cymryd rhan mewn digwyddiadau llyfrgell sy’n rhoi cyfle i ni gwrdd â darllenwyr ac rydym yn falch iawn o gael gwahoddiad i fod yn bartneriaid ag Awen yn eu gŵyl ffuglen drosedd ym mis Tachwedd.” (Co-chair of Crime Cymru, Matt Johnson) 

Ymweld: (7) Awen Libraries | Facebook am restr lawn o ddigwyddiadau.

Dyddiad/amser

Awdur

Tuesday 8th November 7-8pm  

 

 

Matt Johnson  

 

 

Wednesday 9th November 2-3pm  

 

 

Louise Mumford  

 

 

Wednesday 16th November 2-3pm  

 

 

Thorne Moore and Judith Barrow  

 

 

Friday 18th November 2-3pm  

 

 

Myfanwy Alexander (Welsh Language)  

 

 

Wednesday 23rd November 11-12pm  

Gwyneth Steddy  

 

Friday 25th November 2-3pm  

 

Mark Ellis  

 

Wednesday 30th November 2-3pm  

 

 

G.B. Williams  

 

 

Tuesday 1st December 7-8pm  

Phil Rowlands   

 

Rhannu’r dudalen hon

Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn

“Dydych chi byth yn rhy hen i osod nod arall nac i freuddwydio breuddwyd newydd.” CS Lewis Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn ar 1st Hydref gyda rhaglen

Darllen Rhagor

Ymgyrch Darllen a Dychwelyd BorrowBox

Ydych chi wrth eich bodd yn defnyddio Borrowbox? OFedi18byddcyfnodau benthyg newydd yn cael eucyflwyno– a bydd pobeitemyncaeleibenthygambythefnosyn hytrach na 3 wythnos.Ond does dim angenpoeniosydych chi’nhofficymrydeichamser,byddwchchi’n dalialluadnewyddu’cheitemau. MaeBorrowBoxhefydynannogpobli”Ddarllen a Dychwelyd”adod age-Lyfrauneue-lyfrau

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe