Amser Crefft – Stories and Craft.

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Amser Crefft 11-12.45 a 14.00-16.30.  Cysylltwch â 754835 am fanylion.    Craft Time 11.00 - 12.45 and 14.00-16.30  Contact us on 754835 for details. 

Prynhawn Chrefft I Blant | Junior Crafternoon

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Blaengarw Workmen's Hall Blaengarw Road, United Kingdom

Join us with your little ones for lots of singing and rhyming fun! Suitable for ages 0 - 3 years (pre-school age). This event is free.

Sesiwn Lego – Lego Club.

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Pob dydd Llun 3.30-5.30pm   Dewch i greu gyda ni yn y llyfrgell!      Every Monday 3.30-5.30pm    Let your inner creator come to play with us in the library! 

Grwp Darllen (Teen) | Reading Group (Teen)

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend, United Kingdom

Dydd Llun 4 Rhagfyr: 16:30 - 17:30 Cysylltwch â (01656) 754830 am fanylion.  Monday 4 December: 16:30 - 17:30 Contact us on (01656) 754830 for details.

Te a TGCh – Tea and ICT

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio?   Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro?   Ydy’ch llechen yn eich llidio?  Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich helpu gyda’ch teclynnau.  Pob dydd Mawrth 14.00-16:00   Does your laptop make you livid? Your phone leave you perplexed? Does your tablet give you twitches?  Call in and see us and we will […]

Bownsio ac Rhigwm – Bounce and Rhyme

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Odli, gemau bysedd a chaneuon heini i fabanod a phlant bach.  Cysylltwch â (01656) 754835 am fanylion.     Rhymes, finger play and action songs for babies and toddlers.  Contact us on (01656) 754835 for details. 

Grŵp Darllen – Reading Group

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Dwlu ar Straeon?  Dewch i ddarganfod llyfrau, awduron a ffrindiau newydd gyda phaned a sgwrs!  Ffoniwch 754832 i sicrhau bod lle.  14.00-15.00   Love Stories?   Come along and discover new books, authors and friends with a chat and a cuppa!  Call 754832 to check availability.  14.00-15.00 

Grwp Darllen (Teen) | Reading Group (Teen)

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend, United Kingdom

Dechrau Dydd Mercher yr 13eg o Fedi ac phob tair wythnos wedi hynny: 16:30 - 17:30 Starting Wednesday 13th of September and every three weeks after: 16:30 - 17:30 Cysylltwch â (01656) 754830 am fanylion.  Contact us on (01656) 754830 for details.

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Bownsio ac Rhigwm - odli, gemau bysedd a chaneuon heini i fabanod a phlant bach Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com Bounce and Rhyme - rhymes, finger plays and action songs for babies and toddlers Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Clwb Lego Nadolig – Christmas Lego Club

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Ydych chi eisiau gwella eich sgiliau rhifedd i ddod yn fwy hyderus yn cefnogi'ch plentyn mewn plentyn mewn mathmateg? Dysgu - Chwarae - Creu. Sesiwn Rhiant a Plentyn (5-11 oed) I gofrestru a chadw eich lle, cysylltwch a : danielle.davies@bridgend.gov.uk neu afonwch 'Lego' mewn neges destun i 07977727394 Do you want to build your numeracy […]

Stori a Chrefft | Story and Craft

Blaengarw Workmen's Hall Blaengarw Road, United Kingdom

Join us as we read a lovely story and then get messy with craft! Suitable for ages 4 - 10 years old. This event is free.

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe