Gweithdy Ysgrifennu Balch – Proud Writing Workshop

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Mae’r gweithdai Ysgrifennu Balch yn rhan o brosiect ysgrifennu creadigol, yn canolbwyntio ar ymateb yn greadigol i ddarnau o hanes LGBTQ+ Cymru sy’n aml yn gudd neu wedi’u hanghofio. Yn...

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.