Clwb Lego y Pasg – Easter Lego Club

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Ymunwch â ni yn ein Clwb Lego, fydd yn para’n hirach yn arbennig ar gyfer y Pasg.  Join us for our Easter Special, longer lasting Lego Club! 

Event Series Te a TGCh – Tea and ICT

Te a TGCh – Tea and ICT

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio?   Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro?   Ydy’ch llechen yn eich llidio?  Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich helpu gyda’ch teclynnau.  Pob dydd Mawrth 14.00-16:00    Does your laptop make you livid? Your phone leave you perplexed? Does your tablet give you twitches?  Call in and see us and...

Grŵp Darllen – Reading Group

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Love Stories?   Come along and discover new books, authors and friends with a chat and a cuppa!  Call 754832 to check availability.  14.00-15.00  Grŵp Darllen  Dwlu ar Straeon?  Dewch i ddarganfod llyfrau, awduron a ffrindiau newydd gyda phaned a sgwrs!  Ffoniwch 754832 i sicrhau bod lle.  14.00-15.00 

Event Series Bore Coffi

Bore Coffi

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Bore Coffi  Contact us on 754835 for details.  Cysylltwch â 754835 am fanylion. 

Amser Stori a Helfa Drysor Sgrabl – Scrabble Story Time and Treasure Hunt.

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Mae’n Ddiwrnod Cenedlaethol Sgrabl!  Dewch yn llu i glywed stori a chwilio am y llythrennau sydd wedi’u cuddio yn y llyfrgell.  Faint o eiriau allwch chi eu creu? Pwy fydd yn defnyddio’r holl lythrennau?    It's National Scrabble day!   Come along for a story and hunt down the letters hidden in the library.  How many...

Grŵp Darllen – Reading Group

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Dwlu ar Straeon?  Dewch i ddarganfod llyfrau, awduron a ffrindiau newydd gyda phaned a sgwrs!  Ffoniwch 754835 i sicrhau bod lle.  15.45-16.45    Love Stories?   Come along and discover new books, authors and friends with a chat and a cuppa!  Call 754835 to check availability.  15.45-16.45 

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.