TELLING IMPOSSIBLE TALES AT MAESTEG LIBRARY – BRIDGEND CHILDREN’S LITERATURE FESTIVAL

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Inspiring a lifelong love of reading, celebrating stories and bringing books to life. Yn ysgogi cariad oes at ddarllen, yn dathlu straeon ac yn dod â llyfrau’n fyw. Join us for an interactive, 'meet the author' event with PG Bell, as he reveals how he fell in love with books as a child, and how a bedtime...

Gweithdy Ysgrifennu Balch – Proud Writing Workshop

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Mae’r gweithdai Ysgrifennu Balch yn rhan o brosiect ysgrifennu creadigol, yn canolbwyntio ar ymateb yn greadigol i ddarnau o hanes LGBTQ+ Cymru sy’n aml yn gudd neu wedi’u hanghofio. Yn rhan o’r gweithdai 'Ysgrifennu Balch', mae bwriad i gyhoeddi e-lyfr o straeon yn hwyrach eleni. Bydd hwn yn llyfr i’w lawrlwytho am ddim, ac yn...

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.