Lawrlwythiadau

Porwch a lawrlwythwch o’n hamrywiaeth eang o e-lyfrau, eLlyfrauSain ac eCylchgronnau am ddim; a dod o hyd i atebion gyda’n teclynnau cyfeirio ar-lein.

BorrowBox

Dewiswch o ddetholiad helaeth o eLyfrau a llyfrau eSain gan awduron gorau'r byd. Cliciwch ar y ddolen hon i'ch galluogi i sefydlu eich cyfrif.
Cliciwch Yma

Ap PORI

Ydych chi wedi lawrlwytho PORI eto? Eich Ap llyfrgell! Gallwch bori drwy’r catalog, adnewyddu eich benthyciadau, cadw llyfrau a llawer mwy! Gallwch ei lawrlwytho ar yr App Store a'r Play Store nawr!

ePress ar BorrowBox

Dewiswch o ddetholiad helaeth o erthyglau e-Bapurau newydd am ddim gan awduron gorau'r byd ar e-Press. Ar gael nawr ar Borrowbox. Yn syml, cliciwch ar y ddolen hon lle byddwch yn gallu sefydlu eich cyfrif.
Cliciwch Yma

Cylchgronnau Libby

Cylchgronnau am ddim, lle bynnag y byddwch, heb eich cerdyn llyfrgell. Argraffiadau presennol ac hen gopïau o gannoedd o gylchgronnau poblogaidd.
Cliciwch Yma

Ffotograffau Hanesyddol

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi gyrchu dros 3,500 o ffotograffau trwy gatalog ar-lein y llyfrgell? Chwiliwch am leoliad a chyfyngwch eich chwiliad i "Ffotograffau"
Cliciwch Yma

Archifau Cenedlaethol

Mae'r Archifau Cenedlaethol yn gofalu am bob mathau o gofnodion cyhoeddus ac yn sicrhau eu bod ar gael. Mae'n cynnwys storfa o wybodaeth i unrhyw un sydd â diddordeb mewn hanes teuluol, hanes lleol a hanes milwrol
Cliciwch Yma

Geiriaduron Oxford

Amrywiaeth o eiriaduron Saesneg y DU a Saesneg UDA, Thesawrws, profion, cwisiau a mwy!
Cliciwch Yma

Britannica Online Student

Mae Britannica Online Student yn fersiwn arbennig o’r gwyddoniadur clasurol sydd wedi’i anelu at ieuenctid 12 - 18 oed. I gael mynediad ato, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cerdyn llyfrgell dilys.
Cliciwch Yma

Britannica Online

Britannica Online yw'r gwyddoniadur clasurol sy'n cynnwys 123,000 o erthyglau ac mae'n cael ei ddiweddaru'n gyson. I gael mynediad ato, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cerdyn llyfrgell dilys.
Cliciwch Yma

Britannica Online Junior

Mae Britannica Online Junior yn fersiwn arbennig o’r gwyddoniadur clasurol sydd wedi’i anelu at blant 5 - 11 oed. I gael mynediad ato, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cerdyn llyfrgell dilys.
Cliciwch Yma

Mynediad at ymchwil

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi bellach gael gafael ar erthyglau academaidd am ddim trwy Lyfrgelloedd Awen? Pwysig - mae ar gael i'w ddefnyddio yn y llyfrgell yn unig.
Cliciwch Yma

Ancestry

Mae ancestry.com yn darparu mynediad at filiynau o gofnodion hanes teuluol chwiliadwy yn y DU. Pwysig - mae ar gael i'w ddefnyddio yn y llyfrgell yn unig.
Cliciwch Yma

Find My Past

Dysgwch am hanes eich teulu ar-lein. Pwysig - mae Find My Past ar gael yn Llyfrgell Y Llynfi yn unig; ffoniwch Y Llynfi ar 01656 754859 i neilltuo cyfrifiadur neu i gael rhagor o wybodaeth.
Cliciwch Yma

Theory Test Pro

Ymarferwch eich prawf theori gyrru yn y DU gan ddefnyddio gwefan efelychu ar-lein hynod o realistig.Gellir ei ddefnyddio yn rhad ac am ddim a gallwch chi ei ddefnyddio gartref gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell.
Cliciwch Yma

FutureLearn

Mae FutureLearn yn cynnig dewis amrywiol o gyrsiau ar-lein am ddim gan brifysgolion a sefydliadau diwylliannol blaenllaw o bob cwr o'r byd.
Cliciwch Yma

Llyfrgelloedd Cymru

Mae llyfrgelloedd.cymru yn cynnig cyfoeth o wybodaeth ac mae'n adnodd rhagorol sydd ar gael am ddim i bawb.
Cliciwch Yma

Newsplan Cymru

Mae'r wefan hon yn darparu gwybodaeth am waith Newsplan Cymru a mynediad at gronfa ddata o bapurau newydd Cymru sydd ar gael mewn llyfrgelloedd naill ai ar ffurf papur neu ficroffilm.
Cliciwch Yma

legislation.gov.uk

Mae legislation.gov.uk yn cynnwys testun llawn yr holl Ddeddfau Seneddol ers 1988 a llawer o ddeddfwriaeth arall cyn y dyddiad hwn.
Cliciwch Yma

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe