Lawrlwythiadau

Porwch a lawrlwythwch o’n hamrywiaeth eang o e-lyfrau, eLlyfrauSain ac eCylchgronnau am ddim; a dod o hyd i atebion gyda’n teclynnau cyfeirio ar-lein.

BorrowBox

Dewiswch o ddetholiad helaeth o eLyfrau a llyfrau eSain gan awduron gorau'r byd. Cliciwch ar y ddolen hon i'ch galluogi i sefydlu eich cyfrif.
Cliciwch Yma

Cylchgronnau Libby

Cylchgronnau am ddim, lle bynnag y byddwch, heb eich cerdyn llyfrgell. Argraffiadau presennol ac hen gopïau o gannoedd o gylchgronnau poblogaidd.
Cliciwch Yma

Archifau Cenedlaethol

Mae'r Archifau Cenedlaethol yn gofalu am bob mathau o gofnodion cyhoeddus ac yn sicrhau eu bod ar gael. Mae'n cynnwys storfa o wybodaeth i unrhyw un sydd â diddordeb mewn hanes teuluol, hanes lleol a hanes milwrol
Cliciwch Yma

Ffotograffau Hanesyddol

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi gyrchu dros 3,500 o ffotograffau trwy gatalog ar-lein y llyfrgell? Chwiliwch am leoliad a chyfyngwch eich chwiliad i "Ffotograffau"
Cliciwch Yma

Britannica Online

Britannica Online yw'r gwyddoniadur clasurol sy'n cynnwys 123,000 o erthyglau ac mae'n cael ei ddiweddaru'n gyson. I gael mynediad ato, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cerdyn llyfrgell dilys.
Cliciwch Yma

Britannica Online Junior

Mae Britannica Online Junior yn fersiwn arbennig o’r gwyddoniadur clasurol sydd wedi’i anelu at blant 5 - 11 oed. I gael mynediad ato, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cerdyn llyfrgell dilys.
Cliciwch Yma

Britannica Online Student

Mae Britannica Online Student yn fersiwn arbennig o’r gwyddoniadur clasurol sydd wedi’i anelu at ieuenctid 12 - 18 oed. I gael mynediad ato, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cerdyn llyfrgell dilys.
Cliciwch Yma

Ancestry

Mae ancestry.com yn darparu mynediad at filiynau o gofnodion hanes teuluol chwiliadwy yn y DU. Pwysig - mae ar gael i'w ddefnyddio yn y llyfrgell yn unig.
Cliciwch Yma

Find My Past

Dysgwch am hanes eich teulu ar-lein. Pwysig - mae Find My Past ar gael yn Llyfrgell Y Llynfi yn unig; ffoniwch Y Llynfi ar 01656 754859 i neilltuo cyfrifiadur neu i gael rhagor o wybodaeth.
Cliciwch Yma

Theory Test Pro

Ymarferwch eich prawf theori gyrru yn y DU gan ddefnyddio gwefan efelychu ar-lein hynod o realistig.Gellir ei ddefnyddio yn rhad ac am ddim a gallwch chi ei ddefnyddio gartref gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell.
Cliciwch Yma

Mynediad at ymchwil

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi bellach gael gafael ar erthyglau academaidd am ddim trwy Lyfrgelloedd Awen? Pwysig - mae ar gael i'w ddefnyddio yn y llyfrgell yn unig.
Cliciwch Yma

FutureLearn

Mae FutureLearn yn cynnig dewis amrywiol o gyrsiau ar-lein am ddim gan brifysgolion a sefydliadau diwylliannol blaenllaw o bob cwr o'r byd.
Cliciwch Yma

Llyfrgelloedd Cymru

Mae llyfrgelloedd.cymru yn cynnig cyfoeth o wybodaeth ac mae'n adnodd rhagorol sydd ar gael am ddim i bawb.
Cliciwch Yma

Newsplan Cymru

Mae'r wefan hon yn darparu gwybodaeth am waith Newsplan Cymru a mynediad at gronfa ddata o bapurau newydd Cymru sydd ar gael mewn llyfrgelloedd naill ai ar ffurf papur neu ficroffilm.
Cliciwch Yma

legislation.gov.uk

Mae legislation.gov.uk yn cynnwys testun llawn yr holl Ddeddfau Seneddol ers 1988 a llawer o ddeddfwriaeth arall cyn y dyddiad hwn.
Cliciwch Yma

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe