Ap Libby

libby website

Mae ein ap Libby digidol yn ffordd wych o fenthyg elyfrau, llyfrau sain, cylchgronau a mwy o’ch llyfrgell leol am ddim!

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi gael mynediad at ystod enfawr o’r cylchgronau diweddaraf o ble bynnag rydych chi yn y byd ar ein ap Libby, dim ond trwy ddefnyddio cerdyn llyfrgell ddilys?

Mae Libby yn ap darllen gan OverDrive, y mae miliynau o ddarllenwyr ledled y byd yn dwlu arno! Mae’n caniatáu i chi ddarllen ar wahanol ddyfeisiau. Mae Libby hefyd yn caniatáu i chi gael mynediad all-lein, gallwch lawrlwytho e-lyfrau a llyfrau sain am ddim, ar gyfer darllen all-lein, neu eu ffrydio i arbed lle. Gallwch wrando yn eich car, mwynhau llyfrau sain yn eich car trwy Apple CarPlay, Android Auto, neu drwy gysylltiad Bluetooth.

Mae Libby yn eich galluogi i bori, chwilio, a darganfod. Mae miloedd o e-lyfrau a llyfrau sain, wedi eu dewis â llaw gan eich llyfrgell, ar gael i’w darllen.

Mae llawer o gylchgronau a phynciau i ddewis ohonynt i bawb eu mwynhau, rhai enghreifftiau yw:

  • Hello!
  • Men’s Health UK
  • Good Housekeeping
  • Motor Sport Magazine
  • Woman & Home
  • Autocar
  • Cosmopolitan
  • BBC Gardener’s World
  • Closer
  • Heat

Gan fod llawer o’r cylchgronau hyn yn costio tua £5 yr un, mae yna arbedion enfawr i’w gwneud – heb sôn am arbed papur sydd gymaint gwell i’r amgylchedd.

Rhannu’r dudalen hon

Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn

“Dydych chi byth yn rhy hen i osod nod arall nac i freuddwydio breuddwyd newydd.” CS Lewis Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn ar 1st Hydref gyda rhaglen

Darllen Rhagor

Ymgyrch Darllen a Dychwelyd BorrowBox

Ydych chi wrth eich bodd yn defnyddio Borrowbox? OFedi18byddcyfnodau benthyg newydd yn cael eucyflwyno– a bydd pobeitemyncaeleibenthygambythefnosyn hytrach na 3 wythnos.Ond does dim angenpoeniosydych chi’nhofficymrydeichamser,byddwchchi’n dalialluadnewyddu’cheitemau. MaeBorrowBoxhefydynannogpobli”Ddarllen a Dychwelyd”adod age-Lyfrauneue-lyfrau

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe