Sialens Ddarllen yr Haf

new summer reading challenge facebook cover photo

Mae Her Ddarllen yr Haf yn annog plant 4 i 11 oed i osod her ddarllen i’w hunain i helpu i atal ‘dip’ darllen yr haf. Gall hyn ddigwydd os nad oes ganddyn nhw fynediad rheolaidd i lyfrau ac anogaeth i ddarllen er pleser.

Bob blwyddyn mae’r Her, a gyflwynir gyda chefnogaeth llyfrgelloedd cyhoeddus, yn ysgogi dros 700,000 o blant i barhau i ddarllen er mwyn meithrin eu sgiliau a’u hyder.

Cofrestrodd dros 2500 o blant yn sir Pen-y-bont ar Ogwr i’r Her yn 2019. Yn 2021 roeddem yn dychwelyd ar ôl pandemig Covid-19 ac roedd dros 1500 o blant wedi ymrwymo i’r her, a oedd yn anhygoel gyda’r holl gyfyngiadau a oedd yn dal i fod ar waith. Gadewch i ni wneud 2022 ein blwyddyn orau hyd yma drwy annog pob plentyn i ymuno â’r Her eleni.

Eleni, mae’r Asiantaeth Ddarllen yn gweithio mewn partneriaeth â Grŵp Teclynwyr yr Amgueddfa Wyddoniaeth, sef Her wyddoniaeth ac arloesi a fydd yn ysgogi chwilfrydedd plant am y byd o’u cwmpas.

Drwy gymryd rhan yn yr Her bydd plant yn gallu ymuno â chwe theclynwr ffuglen. Mae’r cymeriadau – a ddaw yn fyw gan yr awdur a’r darlunydd plant Julian Beresford – yn defnyddio eu chwilfrydedd a’u rhyfeddod i ddeall y wyddoniaeth y tu ôl i ystod eang o ddiddordebau o ffasiwn a thechnoleg i goginio a cherddoriaeth.

Darllenwch lyfrau a chael gwobrau gan eich Llyfrgell Awen leol, sy’n cynnwys sticeri, magnetau, a theclynnau cudd eraill. Bydd ein llyfrgelloedd hefyd yn cynnal digwyddiadau ac yn gwahodd gwesteion arbennig i gadw’r plant yn brysur yn ystod y gwyliau wedi’u hysbrydoli gan y thema eleni.

Bydd yr Her yn cael ei lansio yn ein llyfrgelloedd ddydd Sadwrn 9  Gorffennaf ac yn parhau tan ganol mis Medi.

Rhannu’r dudalen hon

Arddangosfa Gwaed Morgannwg

Arddangosfa hanes lleol yn rhoi manylion unigryw bywyd yn y maes glo. Crëwyd o ddeunyddiau gwreiddiol wedi’u harchifo gan dîm Archifau Morgannwg. ‘Mae’r arddangosfa hon yn rhoi golwg arbennig ar

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.