Grŵp Darllen | Reading Group

Y Llynfi Library Maesteg Sports Centre, Old Forge Site, Nant y Crynwydd, Maesteg, Bridgend, United Kingdom

A ydych chi wrth eich bodd â llyfrau ac am rannu eich brwdfrydedd? Mae ein grŵp darllen yn sgwrsio am amrywiaeth eang o lyfrau - ffuglen a ffeithiol, cyfoes a hanesyddol, rhai rydym wrth ein bodd â nhw, rhai rydym yn eu casáu. Rydym yn cyfarfod am 10.30yb ar dydd Gwener cyntaf y mis. Are […]

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe