Event Series Bore Coffi

Goffi a Chacen | Coffee and Cake

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend

Ymunwch â Dysgu Oedolion Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Coffi a Chacen, yn ogystal â dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr ystod wych o gyrsiau yn yr ardal. Join Bridgend Adult Learning for Coffee and Cake, as well as finding more information on the wonderful range of courses in the area.

Crefftwr Iau-canol dydd | Junior Crafter-noon

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend

Addas ar gyfer plant 8 oed a throsodd Dysgwch grefft neu dewch â'ch crefft eich hun. Mae gennym ddetholiad o fandiau Loom ac eitemau i wneud ffrindiau pom-pom Suitable for children age 8 and over Learn a craft or bring your own. We have a selection of Loom bands and items to make pom-pom pals

Event Series Clwb Lego | Lego Club

Clwb Lego | Lego Club

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend

Galwch heibio i greu gyda ni! Mae gennym lwyth o Lego! Byddwn yn herio eich creadigrwydd, dychymyg a sgiliau peirianneg 😎 Drop in and create with us!  We have Lego galore! We will challenge your creativity, imagination, and engineering skills 😎

Stori a Chrefft | Story and Craft

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend

Ymunwch â ni am sesiwn llawn hwyl o stori a chrefft Join us for a fun-packed session of story and craft

Hwyl Dydd Gwener | Friday Fun Day

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend

Ymunwch â ni am bosau, gemau a llawer o hwyl. Join us for puzzles, games, and lots of fun

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.