Recurring Event Bore Coffi

Bore Coffi

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Bore coffi i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg. Croeso i bawb! A Welsh coffee morning for Welsh learners and speakers. Everyone welcome!

Recurring Event Tea and ICT

Tea and ICT

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio? Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro? Ydy’ch llechen yn eich llidio?  Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich helpu gyda’ch teclynnau.  Pob dydd Mawrth 14.00-16:00  Does your laptop make you livid? Your phone leave you perplexed? Does your tablet give you twitches?  Call in and see us and we will...

Gwersi iwcalili – Ukulele Lessons

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

  Beth am wneud cerddoriaeth yn y llyfrgell?  Dewch draw i ddysgu'r ukulele!  O 10am ar 4 Chwefror am chwe wythnos bydd gwersi AM DDIM ar gael yn y llyfrgell drwy garedigrwydd Prosiect Ukulele Cymru.  Dewch â'ch offeryn eich hun neu fenthyg un gennym ni.   Ffoniwch 01656754835 i drefnu.    Let's make music in the...

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.