Crefft y Coroni | Coronation Craft

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend, United Kingdom

Gyda Choroni’r Brenin ychydig ddyddiau i ffwrdd, ymunwch â ni i greu crefftau sy’n addas i’r Brenin! With the King's Coronation just days away, join us in creating crafts fit for the King!

Crefft – Diwrnod Bwyta Beth Sy’n Eisiau | Craft – Eat What You Want Day

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend, United Kingdom

Mae'n ymddangos bod pawb wedi ymgolli cymaint wrth gyfrif calorïau a chyfyngu eu hunain rhag bwyta rhai bwydydd. Ar Ddiwrnod Bwyta Beth Sy’n Eisiau, mae gennych ryddid i ddewis beth i’w fwyta heb deimlo’n euog yn ei gylch. Mae gennym y grefft i ddathlu BWYD Everyone seems to be so wrapped up in counting calories...

Crefft – Hetiau ar gyfer Headway | Craft – Hats for Headway

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend, United Kingdom

I gefnogi'r Elusen Anafiadau i'r Ymennydd - Headway - ymunwch â ni i wneud hetiau swanci ar gyfer pob achlysur In support of the Brain Injury Charity - Headway - join us in making swanky hats for all occasions

NIGHT OF THE ANIMAL WALL WORKSHOP AT SARN LIBRARY – BRIDGEND CHILDREN’S LITERATURE FESTIVAL

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend, United Kingdom

Inspiring a lifelong love of reading, celebrating stories and bringing books to life. Yn ysgogi cariad oes at ddarllen, yn dathlu straeon ac yn dod â llyfrau’n fyw. This workshop is an opportunity to enjoy a reading of the Night of the Animal Wall children's book, followed by a creative session to create illustrations that...

Cystadleuaeth Tyfu Blodau Haul | Grow a Sunflower Competition

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend, United Kingdom

Allwch chi dyfu blodyn yr haul enfawr? Helpa ni i fywiogi ein cymuned trwy blannu hadau blodyn yr haul. Gwobrau i'r person sy'n tyfu blodyn yr haul mwyaf Can you grow a huge sunflower? Help us brighten our community by planting sunflower seeds. Prizes for the person who grows the biggest sunflower

A DRAGON ATE MY ICE CUBE COLLECTION – SARN LIBRARY – BRIDGEND CHILDREN’S LITERATURE FESTIVAL

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend, United Kingdom

Inspiring a lifelong love of reading, celebrating stories and bringing books to life. Yn ysgogi cariad oes at ddarllen, yn dathlu straeon ac yn dod â llyfrau’n fyw. Mike Church was once a deputy head teacher but he's now a very experienced children's writer, who has written over 80 books. His picture book 'The Elephant...

Stori a Chrefft | Story and Craft

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend, United Kingdom

Yr hanner tymor hwn rydych chi ar fin cael gwledd gyda dweud rhyngweithiol o The Bowerbird gan Julia Donaldson, ac yna crefft symudol hudolus. This half term you are in for a treat with an interactive telling of The Bowerbird by Julia Donaldson, followed by a magical mobile craft.

BABIS BACH: THE GRUFFALO AT SARN LIBRARY – BRIDGEND CHILDREN’S LITERATURE FESTIVAL

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend, United Kingdom

Inspiring a lifelong love of reading, celebrating stories and bringing books to life. Yn ysgogi cariad oes at ddarllen, yn dathlu straeon ac yn dod â llyfrau’n fyw. Please note, children must be accompanied by an adult. Tickets are free but must be booked in advance. Only children require tickets. Age guide: 5 and under....

Canolbwynt Dementia | Dementia Hub

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend, United Kingdom

Hyb Dementia - Ar gyfer gweithgareddau hwyliog rhad ac am ddim i'r rhai sy'n byw gyda dementia a chefnogaeth cyfoedion i ofalwyr Dementia Hub - For fun free activities for those living with dementia and peer support for carers

Clwb Lego | Lego Club

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend, United Kingdom

Pa heriau fydd yn aros amdanoch chi yng Nghlwb LEGO Dewch draw i Lyfrgell Sarn i herio'ch dychymyg a'ch sgiliau adeiladu What challenges will await you in LEGO Club Come along to Sarn Library to challenge your imagination and building skills

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.