Author: Sophie Yates

Christopher Williams 150

Byddwn yn dathlu’r arlunydd enwog Christopher Williams, a anwyd yn Commercial Street, Maesteg, ar 7 Ionawr 1873, drwy gydol 2023. Paentiodd Williams frenhinoedd ynghyd â Brwydr enwog Coed Mametz, ond

Read More »
Delivering post in 1955 - Copyright Geoff Charles - National Library of Wales

Postiad o’r Gorffennol

Mae ein hymchwilwyr hanes yn cyhoeddi pamffledi treftadaeth leol rheolaidd. Mae’r pamffledi hyn yn cynnwys straeon treftadaeth leol, gyda thema wahanol ar gyfer pob rhifyn. Cliciwch ar y dolenni isod

Read More »
Delivering post in 1955 - Copyright Geoff Charles - National Library of Wales

Post from the Past

Our history researchers publish regular local heritage pamphlets. These pamphlets feature local heritage stories, with a different theme for each edition. Click on the links below to read previous editions…

Read More »

Christopher Williams 150

Born in Commercial Street, Maesteg, on 7 January 1873, we will celebrate renowned artist Christopher Williams throughout 2023. Williams painted royalty as well as the famous Battle of Mametz Wood,

Read More »

Rhannwch eich profiad o’r llyfrgell

Ydy’r ffordd rydych chi’n defnyddio’r llyfrgell wedi newid oherwydd y coronafeirws? Hoffwn glywed  am eich profiad, boed hynny’n aros gartref, defnyddio ein cynfleusterau ar-lein, defnyddio ein gwasanaeth ‘archebu a chasglu’,

Read More »

Mis Hanes LHDT+

Mae llyfrgelloedd Awen yn falch i gefnogi Mis Hanes LHDT+ ym mis Chwefror. Ewch i’n tudalen Facebook @awenlibraries i ddysgu am ddewis o ddeunyddiau yn ymwneud â thestunau LHDT+ sydd

Read More »

LGBT+ History Month

Awen Libraries is proud to be supporting LGBT+ History Month throughout February. Visit our Facebook page @awenlibraries to find out the range of materials relating to LGBT+ topics available to ‘book

Read More »

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe