Day: January 12, 2023

Sesiynau Hanes Teulu

Byddwn yn cynnal sesiynau Hanes Teulu trwy gydol mis Ionawr, Chwefror ac Ebrill yn Llyfrgelloedd Awen. Bydd yna sesiynau galw heibio a gweithdai yn cael eu cynnal gan ein Cynorthwy-ydd

Read More »

Family History Sessions

We will be having Family History sessions taking place throughout January, February and April at our Awen Libraries. There will be drop-in sessions, and workshops taking place. The sessions will

Read More »

Cwrs Ukulele Ddechreuwyr

Beth am wneud cerddoriaeth yn y llyfrgell! Dewch draw i Lyfrgell Maesteg a dysgu’r ukulele! O 10am ar 4 Chwefror am chwe wythnos bydd gwersi AM DDIM ar gael yn

Read More »

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe