Month: November 2021

Oriau Agor Newydd i Llyfrgell Sarn

Bydd oriau agor Llyfrgell Sarn yn newid yn barhaol o ddydd Llun 29ain Tachwedd. Dyma’r oriau newydd: 10am-1pm, 2am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener.   Mae’r newid yn golygu y bydd y llyfrgell nawr ar agor ar brynhawn dydd Mercher!   Dilynwch Llyfrgell Sarn ar

Read More »

New Opening Hours for Sarn Library

Sarn Library’s opening hours will permanently change from Monday 29th November. The new hours will be 10am-1pm, 2pm-5pm Monday to Friday. The change will mean that the library is now open on Wednesday afternoons! Follow Sarn Library

Read More »

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe